Stockists

Illinois: 

Wyckwood House: Wheaton and Aurora, IL.

Grow: Geneva, IL.

Ela & Jack: St. Charles, IL 

Galena Apothecary: Galena, IL

Wheaton Garden Works: Wheaton, IL

Pyar & Co: Chicago, IL

 

Michigan:

Apothecary & Home: Zeeland, MI 

Wilder's: Watertown, MI

Dear Golden: Ann Arbor, MI 

 

Texas:

The T Shop: Dallas, TX

 

California: 

Plant Vault: Encinitas, CA

 

Florida: 

Sail Away Studio: Sarasota, FL

 

Virginia:

 Botanical Dwellings: Culpeper, VA